Vị trí Tiến sĩ, Đại học Bern, Thụy Sĩ, 2017
Đại học Bern mở đơn 15 học bổng tiến sĩ cho các ứng viên quốc tế. Học bổng dành cho các sinh viên hoàn thành chương trình thạc sĩ ở ngoài Thụy Sĩ và đạt thành tích tốt ở luận án thạc sĩ.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.