Hospitality – top ngành triển vọng, thiếu nhận lực trên toàn cầu
Có thể thấy tốc độ phát triển của ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn chưa bao giờ có dấu hiệu chậm lại trong những năm gần đây. Năm 2018, Ngành Du lịch Nhà hàng Khách sạn vẫn giữ vị trí Top ngành Hot được đông đảo bạn trẻ theo đuổi.
Học bổng chính phủ LEARN, Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI), New Zealand, 2018
Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI), Chính phủ New Zealand cung cấp học bổng Sau tiến sĩ LEARN dành cho nhà khoa học mới nổi đến từ một nước đang phát triển để học tập tại New Zealand.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.