Học bổng ngắn hạn bậc sau tiến sĩ Mitacs Elevate, Đại học Guelph, Canada, 2017
Đại học Guelph ở Canada kêu gọi ứng tuyển cho học bổng nghiên cứu sinh bậc sau tiến sĩ Mitacs Elevate (Mitacs Elevate Postdoctoral Fellowships). Công dân Canada, cư dân lưu trú vĩnh viễn tại Canada và ứng viên quốc tế đều đủ tiêu chuẩn nộp học bổng này.
Ngày hội du học Hệ thống trường Trung học Công lập Victoria Canada
Tham dự chương trình, phụ huynh và học sinh sẽ nắm thông tin về du học trung học tại hệ thống trường Trung học Công lập Greater Victoria, được tư vấn lên lộ trình học tập và định hướng nghề nghiệp cụ thể sau này.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.